Vanliga frågor & svar


Betalningar

Du kommer löpande att få fakturor från Bestell med alla uppgifter om betalning, dvs bankgironummer, sista betalningsdag etc.

Boka eller avboka tider

Du är välkommen att ta kontakt via mail eller telefon, där vi kommer överens om ett kostnadsfritt möte.
  • Alla avbokningar måste ske per mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen.
  • Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska debiteras.
Skicka ett e-mail till info@bestell.nu och gör det så tidigt som möjligt.

Personalpolicy

Ja, alla våra medarbetare är anställda hos Bestell. Vi arbetar inte med inhyrd personal.
Ja, vi har försäkring för våra medarbetare under tiden de arbetar.

Säkerhet

Bestell har en ansvarsförsäkring, vilket innebär att om Bestell eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Bestell sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).
Det bestämmer du som kund. Du kan välja att låta oss kvittera ut en nyckel eller du kan välja att låsa upp när vi kommer och låsa när vi går, att låta grannen öppna och låsa eller på något annat sätt som vi kommer överens om.
Nyckel hanteras aktsamt och lämnas inte till tredje part
Tala om för oss om du har saker du är extra rädd om, t ex tavlor, en lampa som inte tål rengöringsmedel etc